231 Mã Vùng

Jrarat, Armavir | Armenia

Jrarat là một đô thị thuộc tỉnh Armavir, Armenia. Dân số ước tính năm 2011 là 3184 người.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Jrarat, Armavir
Các thành phố liên kết:Norakert, Armavir |  Khoronk, Armavir  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Chuẩn Armenia
Giờ địa phương:Thứ Sáu 15:13
Mã Vùng liên quan:2319023191231952319823199232

Dữ liệu kinh doanh dành cho 231

Các doanh nghiệp ở 231  - Jrarat, Armavir