234 Mã Vùng

Vedi, Ararat | Armenia

Vedi là một đô thị thuộc tỉnh Ararat, Armenia. Dân số ước tính năm 2011 là 13706 người.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Vedi, Ararat
Múi giờ:Giờ Chuẩn Armenia
Giờ địa phương:Thứ Ba 09:19
Mã Vùng liên quan:232233235236237238

Dữ liệu kinh doanh dành cho 234

Các doanh nghiệp ở 234  - Vedi, Ararat