Mã Vùng tại Lori (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +374

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
253AlaverdiLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a13184Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
254Tashir, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a7318Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
255Spitak, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a15059Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
256Stepanavan, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-aGiờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
322VanadzorLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a101098Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
3226Margahovit, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a3308Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
32294Lernapat, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a1710Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
32295Yeghegnut, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a1154Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
32296Margahovit, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a3308Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
32299Vahagni, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-a1184Giờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
471Stepanavan, LoriLori (tỉnh)Ác-mê-ni-aGiờ Armenia14:19 Th 6UTC+04
Trang 1