Bénin | Mã Vùng

Mã Vùng tại Bénin    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +229

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
0MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
1129MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20 21Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20 22Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20 24Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20 25PobéPlateau DepartmentBê-nanh32983Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20 26SakétéPlateau DepartmentBê-nanh30111Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
20 27AdjohonBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21CotonouLittoral (tỉnh)Bê-nanh780000Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 30Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 31Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 32Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 33Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 34OuidahAtlantique (tỉnh)Bê-nanh83503Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 35GodomèDépartement de l’OuéméBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 36Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 37AlladaAtlantique (tỉnh)Bê-nanh20094Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 38Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 39Fixed cellularDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
21 73 6Maritime radioĐặc biệtBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 41LokossaMono (tỉnh)Bê-nanh86971Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 43ComéMono (tỉnh)Bê-nanh29208Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 46DogboKouffo (tỉnh)Bê-nanh41312Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 49Fixed cellularDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 50AbomeyZou DepartmentBê-nanh82154Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 51BohiconZou DepartmentBê-nanh125092Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 52CovéZou DepartmentBê-nanh38566Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 53Dassa-ZouméCollines (tỉnh)Bê-nanh21672Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 54SavalouCollines (tỉnh)Bê-nanh30187Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 55SavéCollines (tỉnh)Bê-nanh75970Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
22 59Fixed cellularDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 61ParakouBorgou (tỉnh)Bê-nanh163753Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 62NdaliBorgou (tỉnh)Bê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 63KandiAlibori (tỉnh)Bê-nanh109701Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 65BanikoaraAlibori (tỉnh)Bê-nanh22487Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 67MalanvilleAtakora (tỉnh)Bê-nanh37117Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 80DjougouDonga (tỉnh)Bê-nanh237040Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 82NatitingouAtakora (tỉnh)Bê-nanh80892Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
23 83TanguiétaAtakora (tỉnh)Bê-nanh19833Giờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
40MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
42MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
44MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
60MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
64MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
68MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
69MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
87MobileDi độngBê-nanhGiờ Tây Phi09:26 Th 3UTC+01
Trang 1Tiếp theo