47 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:18
Mã Vùng liên quan:446047247348549

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Bruxelles
Vlaanderen
Wallonie