49 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 06:11
Mã Vùng liên quan:446047473495496

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Bruxelles
Vlaanderen
Wallonie