495 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 06:30
Mã Vùng liên quan:44747248549496

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Bruxelles
Vlaanderen
Wallonie