496 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:24
Mã Vùng liên quan:44747247349495

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Bruxelles
Vlaanderen
Wallonie