87 Mã Vùng

Verviers | Bỉ

Verviers là một thành phố và đô thị thuộc tỉnh Liège. Đô thị Verviers gồm các đô thị cũ Ensival, Lambermont, Petit-Rechain, Stembert, và Heusy.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Verviers
Các vùng lân cận:Battice, Chaineux, Henri-Chapelle, Heusy, Kettenis, Sart-Lez-Spa
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 06:20
Mã Vùng liên quan:808182838689

Dữ liệu kinh doanh dành cho 87

Các doanh nghiệp ở 87  - Verviers

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Bruxelles
Vlaanderen
Wallonie