Bờ Biển Ngà | Mã Vùng

Mã Vùng tại Bờ Biển Ngà


Thành phố đông dân nhất trong Bờ Biển Ngà


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +225

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1Atlantic Telecom Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
2Atlantic Telecom Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
20Bờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
21AbidjanLagunesBờ Biển Ngà3,7 triệuGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
22CocodyLagunesBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
23Bờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
24AboboLagunesBờ Biển Ngà900000Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
3Atlantic Telecom Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
30YamoussoukroLacsBờ Biển Ngà194530Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
31BouakéVallée du BandamaBờ Biển Ngà567481Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
32DaloaHaut-SassandraBờ Biển Ngà215652Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
33ManDistrict des MontagnesBờ Biển Ngà139341Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
34San-PédroBas-SassandraBờ Biển Ngà196751Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
35AbengourouMoyen-ComoéBờ Biển Ngà104020Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
36KorhogoSavanesBờ Biển Ngà167359Giờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
4MTN Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
44MTN Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
45MTN Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
46MTN Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
47Orange Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
48Orange Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
49Orange Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
5MTN Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
50Warid Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
6MTN Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
60Oricel Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
66Comium Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
67Comium Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
7Orange Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
8Orange Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
9Orange Di độngBờ Biển NgàGiờ Côte d’Ivoire15:36 Th 6UTC+00
Trang 1