Barbados | Mã Vùng

Mã Vùng tại Barbados

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
246Bác-ba-đốtGiờ Đại Tây Dương23:02 Th 6UTC-04
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
CarúpanoEstado SucreVê-nê-zu-ê-la1120822946150
CumanáEstado SucreVê-nê-zu-ê-la2577832936101
MabarumaBarima-Waini RegionGuy-a-na717777
VictoriaSaint MarkGrê-na-đa2256473