Belize | Mã Vùng

Mã Vùng tại Belize    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +501

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2Thành phố BelizeBelize DistrictBê-li-xê61461Giờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
3Orange WalkOrange Walk DistrictBê-li-xê15298Giờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
4CorozalCorozal DistrictBê-li-xê9871Giờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
5Stann Creek DistrictStann Creek DistrictBê-li-xêGiờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
6Mango CreekStann Creek DistrictBê-li-xêGiờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
622Prepaid cellularDi độngBê-li-xêGiờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
623Prepaid cellularDi độngBê-li-xêGiờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
624GSM Mobile ServiceDi độngBê-li-xêGiờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
625GSM Mobile ServiceDi độngBê-li-xêGiờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
7Punta GordaToledo DistrictBê-li-xê5205Giờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
8San IgnacioCayo DistrictBê-li-xê16812Giờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
93Benque Viejo del CarmenCayo DistrictBê-li-xê7092Giờ miền Trung04:17 Th 3UTC-06
Trang 1