4 Mã Vùng

Trashi Yangtse | Bhutan

Trashiyangtse or Tashi Yangtse is a small town in Yangtse Gewog, and the district headquarters of the Trashiyangtse District in eastern Bhutan.Its population in 2005 was 2735. Located in close proximity to Chorten Kora which lies to the west, a dzong..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Trashi Yangtse
Các thành phố liên kết:Mongar |  Trashigang  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Bhutan
Giờ địa phương:Thứ Năm 00:14
Mã Vùng liên quan:1723567

Các doanh nghiệp ở 4  - Trashi Yangtse