8 Mã Vùng

Tsimasham | Bhutan

Mebisa, formerly called Chukha or Chhukha, is a town on the Wangchu River and seat of the Chukha District in Bhutan. In 2005, it had a population of 2,855 (2005 census).  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Tsimasham
Các thành phố liên kết:Paro |  Ha  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ Bhutan
Giờ địa phương:Thứ Năm 00:15
Mã Vùng liên quan:234567

Dữ liệu kinh doanh dành cho 8

Các doanh nghiệp ở 8  - Tsimasham