34 Mã Vùng

Livno | Bosna và Hercegovina

Livno (Croatian pronunciation: [lǐːʋno]) is a town and municipality in Canton 10 (Herzeg-Bosnia County) of the Federation of Bosnia and Herzegovina, in western Bosnia and Herzegovina. It is located between Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Kupr..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Livno
Các thành phố liên kết:Drvar |  Kupres  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 05:17
Mã Vùng liên quan:303132333536

Dữ liệu kinh doanh dành cho 34

Các doanh nghiệp ở 34  - Livno