37 Mã Vùng

Ključ | Bosna và Hercegovina

Ključ (pronounced [kʎûːtʃ]) is a town and municipality by the same name in western Bosnia and Herzegovina. It is located in the Federation of Bosnia and Herzegovina, specifically the Una-Sana Canton. The name of the town and the municipality translat..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Ključ
Các thành phố liên kết:Cazin |  Sanski Most  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ mùa hè Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 01:36
Mã Vùng liên quan:313233343536

Dữ liệu kinh doanh dành cho 37

Các doanh nghiệp ở 37  - Ključ