54 Mã Vùng

Bosanski Šamac | Bosna và Hercegovina

Šamac (Serbian Cyrillic: Шамац, pronounced [ʃâmat͡s]) is a town and municipality in the northeastern part of the Republika Srpska entity within Bosnia and Herzegovina, located on the right bank of the Sava river. Across the river is Slavonski Šamac i..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Bosanski Šamac
Các thành phố liên kết:Brčko |  Pelagićevo  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 02:35
Mã Vùng liên quan:505152535556

Dữ liệu kinh doanh dành cho 54

Các doanh nghiệp ở 54  - Bosanski Šamac