56 Mã Vùng

Milići | Bosna và Hercegovina

Milići (Serbian Cyrillic: Милићи) is a small town and a municipality in Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Milići
Các thành phố liên kết:Zvornik |  Bratunac  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 03:05
Mã Vùng liên quan:505152535455

Dữ liệu kinh doanh dành cho 56

Các doanh nghiệp ở 56  - Milići