59 Mã Vùng

Trebinje | Bosna và Hercegovina

Trebinje (Serbian Cyrillic: Требиње) is the southernmost municipality and city in Bosnia and Herzegovina. Located in East Herzegovina, it is part of the Republika Srpska entity, and its population numbers 31,433 (2013). The Trebišnjica river flows th..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Trebinje
Các thành phố liên kết:Nevesinje |  Bileća  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 02:44
Mã Vùng liên quan:535455565758

Dữ liệu kinh doanh dành cho 59

Các doanh nghiệp ở 59  - Trebinje