Mã Vùng tại Rio de Janeiro (bang)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +55

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
19CampinasSão Paulo (bang)Bra-xin1,0 triệuGiờ Brasilia17:25 Th 6UTC-03
21Rio de JaneiroRio de Janeiro (bang)Bra-xin6,0 triệuGiờ Brasilia17:25 Th 6UTC-03
22Campos dos GoitacazesRio de Janeiro (bang)Bra-xinGiờ Brasilia17:25 Th 6UTC-03
24PetrópolisRio de Janeiro (bang)Bra-xin272691Giờ Brasilia17:25 Th 6UTC-03
Trang 1