725 Mã Vùng

Elin Pelin | Bulgaria

Elin Pelin (Bulgarian: Елин Пелин), previously known as Novoseltsi (Новоселци), is a town in central western Bulgaria. It is the administrative centre of Elin Pelin Municipality, located in central Sofia Province. It lies in the Sofia Valley, with th..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Elin Pelin
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 16:44
Mã Vùng liên quan:72720721722723724