8534 Mã Vùng

Nova Cherna | Bulgaria

Nova Cherna (Bulgarian: Нова Черна, historically Romanian: Turcsmil, Turkish: Türk Smil) is a village on the Danube, in northeastern Bulgaria, part of Tutrakan Municipality, Silistra Province. The current name ("New Cherna") is derived from the commu..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Nova Cherna
Múi giờ:Giờ mùa hè Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Hai 05:01
Mã Vùng liên quan:853285338535853685378538