8538 Mã Vùng

Bogdanchovtsi | Bulgaria

Bogdanchovtsi is a village in Gabrovo Municipality, in Gabrovo Province, in northern central Bulgaria.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Bogdanchovtsi
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 14:54
Mã Vùng liên quan:853285338534853585368537