Mã Vùng tại Yambol (tỉnh)


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +359

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
3054Kamenna RekaYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
46YambolYambol (tỉnh)Bun-ga-ri80116Giờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
47YambolYambol (tỉnh)Bun-ga-ri80116Giờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
4711BezmerYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
4712KabileYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
47204PchelaYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
4726DobrichDobrich (tỉnh)Bun-ga-ri94831Giờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
47354Kamenna RekaYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
4761AtolovoYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
4771MalomirovoYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
478ElhovoYambol (tỉnh)Bun-ga-ri11107Giờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
5391MalomirovoYambol (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
5519ZidarovoBurgas (tỉnh)Bun-ga-riGiờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
5731General Toshevo (đô thị)Dobrich (tỉnh)Bun-ga-ri7758Giờ Đông Âu22:21 Th 7UTC+03
Trang 1