3 Mã Vùng

Al Ain | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Al Ain (Arabic: العين‎, al-ʿayn, literally The Spring), also known as the Garden City due to its greenery, is the second largest city in the Emirate of Abu Dhabi and the fourth largest city in the United Arab Emirates. With a population of 568,221 (2..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Al Ain
Các vùng lân cận:Al Jimi, Al Khrair, Al Murabaa, Al Mutawaa, Al Muwaiji, Al Qattara, Al Sanaiya
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Bảy 12:49
Mã Vùng liên quan:2448505255

Dữ liệu kinh doanh dành cho 3