70 Mã Vùng

Fujairah | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Fujairah (tiếng Ả Rập: الفجيرة Al Fuǧaira) là một trong bảy tiểu vương quốc hình thành nên Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và là tiểu vương quốc duy nhất trong số đó chỉ có bờ biển ven vịnh Oman và không có bờ biển ven vịnh Ba Tư. 1902, Fujairah tham gi..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Fujairah
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Bảy 12:35
Mã Vùng liên quan:52555658777