88 Mã Vùng

Ţarīf Kalbā | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Tarif Kalba is the name of a settlement in Sharjah.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ţarīf Kalbā
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Bảy 13:58
Mã Vùng liên quan:5658677077

Các doanh nghiệp ở 88  - Ţarīf Kalbā