Cộng hòa Congo | Mã Vùng

Mã Vùng tại Cộng hòa Congo

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Công-gô


Thành phố đông dân nhất trong Cộng hòa Congo


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +242

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1Equateur Telecom Congo (GSM)Di độngCông-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 21Công-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 22Công-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 23Công-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 24Công-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 25MadingouRégion de la BouenzaCông-gô22760Giờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 28BrazzavilleBrazzavilleCông-gô1,3 triệuGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
22 29Pointe-NoirePointe-NoireCông-gô659084Giờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
4Warid Congo (GSM)Di độngCông-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
5Celtel-Congo (GSM)Di độngCông-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
6MTN-Congo (GSM)Di độngCông-gôGiờ Tây Phi02:37 Th 7UTC+01
Trang 1