Mã Vùng tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Bắc Triều Tiên


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +850

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2Mobile PhonesDi độngBắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
3Bình NhưỡngBắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
30Mobile PhonesDi độngBắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
4Bắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
5Bắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
6Bắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
7Bắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
8Bắc Triều TiênGiờ Hàn Quốc18:25 Th 3UTC+09
Trang 1