Mã Vùng tại Cộng hòa Dominica

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
809Cộng hoà Đô-mi-ni-caGiờ Đại Tây Dương05:02 Th 3UTC-04
829Cộng hoà Đô-mi-ni-caGiờ Đại Tây Dương05:02 Th 3UTC-04
849Cộng hoà Đô-mi-ni-caGiờ Đại Tây Dương05:02 Th 3UTC-04
Trang 1