Mã Vùng tại Cộng hòa Ireland

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Ai-len    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +353

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1DublinLeinsterAi-len1,0 triệuGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
21Cork (thành phố)MunsterAi-len190384Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
22MallowMunsterAi-len9495Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
23BandonMunsterAi-len5492Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
24YoughalMunsterAi-len6868Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
25FermoyMunsterAi-len4933Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
26MacroomMunsterAi-len3169Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
27BantryMunsterAi-len3348Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
28SkibbereenMunsterAi-len2098Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
29KanturkMunsterAi-len2263Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
402ArklowLeinsterAi-len11761Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
404WicklowLeinsterAi-len14048Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
41DroghedaLeinsterAi-len33441Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
42DundalkLeinsterAi-len33428Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
43LongfordLeinsterAi-len7787Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
44An Muileann gCearrLeinsterAi-len17262Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
45NaasLeinsterAi-len20713Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
46NavanLeinsterAi-len24545Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
47MonaghanUlsterAi-len5937Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
49CavanUlsterAi-len6388Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
504ThurlesMunsterAi-len7588Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
505RoscreaMunsterAi-len5403Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
506TullamoreLeinsterAi-len11575Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
51WaterfordMunsterAi-len47904Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
52Cluain MealaMunsterAi-len17394Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
53EnniscorthyLeinsterAi-len9709Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
54BunclodyLeinsterAi-len2012Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
56KilkennyLeinsterAi-len21589Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
57PortlaoiseLeinsterAi-len13622Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
58DungarvanMunsterAi-len7551Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
59CarlowLeinsterAi-len20055Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
61LuimneachMunsterAi-len90054Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
62TipperaryMunsterAi-len4976Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
63Ráth LuircMunsterAi-len3672Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
64Cill AirneMunsterAi-len7300Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
65EnnisMunsterAi-len24427Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
66CahersiveenMunsterAi-len1168Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
67NenaghMunsterAi-len5500Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
68ListowelMunsterAi-len4143Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
69Newcastle WestMunsterAi-len6327Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
71SligoConnaughtAi-len20228Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
74LetterkennyUlsterAi-len16901Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
822Vodafone EirpageDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
83Hutchison 3G IrelandDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
85Meteor GSMDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
86O2 GSMDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
87Vodafone GSMDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
88Digiweb MobileDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
89Tesco MobileDi độngAi-lenGiờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
90AthloneLeinsterAi-len15951Giờ Ireland13:30 Th 5UTC+01
Trang 1Tiếp theo