Mã Vùng tại Cộng hòa Ireland

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Ai-len    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +353

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
1DublinLeinsterAi-len1,0 triệuGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
21Cork (thành phố)MunsterAi-len190384Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
22MallowMunsterAi-len9495Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
23BandonMunsterAi-len5492Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
24YoughalMunsterAi-len6868Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
25FermoyMunsterAi-len4933Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
26MacroomMunsterAi-len3169Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
27BantryMunsterAi-len3348Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
28SkibbereenMunsterAi-len2098Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
29KanturkMunsterAi-len2263Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
402ArklowLeinsterAi-len11761Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
404WicklowLeinsterAi-len14048Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
41DroghedaLeinsterAi-len33441Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
42DundalkLeinsterAi-len33428Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
43LongfordLeinsterAi-len7787Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
44An Muileann gCearrLeinsterAi-len17262Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
45NaasLeinsterAi-len20713Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
46NavanLeinsterAi-len24545Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
47MonaghanUlsterAi-len5937Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
49CavanUlsterAi-len6388Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
504ThurlesMunsterAi-len7588Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
505RoscreaMunsterAi-len5403Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
506TullamoreLeinsterAi-len11575Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
51WaterfordMunsterAi-len47904Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
52Cluain MealaMunsterAi-len17394Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
53EnniscorthyLeinsterAi-len9709Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
54BunclodyLeinsterAi-len2012Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
56KilkennyLeinsterAi-len21589Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
57PortlaoiseLeinsterAi-len13622Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
58DungarvanMunsterAi-len7551Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
59CarlowLeinsterAi-len20055Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
61LuimneachMunsterAi-len90054Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
62TipperaryMunsterAi-len4976Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
63Ráth LuircMunsterAi-len3672Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
64Cill AirneMunsterAi-len7300Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
65EnnisMunsterAi-len24427Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
66CahersiveenMunsterAi-len1168Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
67NenaghMunsterAi-len5500Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
68ListowelMunsterAi-len4143Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
69Newcastle WestMunsterAi-len6327Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
71SligoConnaughtAi-len20228Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
74LetterkennyUlsterAi-len16901Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
822Vodafone EirpageDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
83Hutchison 3G IrelandDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
85Meteor GSMDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
86O2 GSMDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
87Vodafone GSMDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
88Digiweb MobileDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
89Tesco MobileDi độngAi-lenGiờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
90AthloneLeinsterAi-len15951Giờ Ireland03:46 Th 5UTC+00
Trang 1Tiếp theo