25 Mã Vùng

Fermoy | Cộng hòa Ireland

Fermoy (Irish: Mainistir Fhear Maí, meaning "monastery of the Men of the Plain") is a town on the River Blackwater in east County Cork, Ireland. Its population is about 5,800, environs included (2006 census). It is located in the barony of Fermoy. t..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Fermoy
Các vùng lân cận:Ballinwillin, Brigown, Duntahane, Fermoy, Rath-Healy
Múi giờ:Giờ chuẩn Ai-len
Giờ địa phương:Thứ Sáu 16:38
Mã Vùng liên quan:212223242627

Dữ liệu kinh doanh dành cho 25

Các doanh nghiệp ở 25  - Fermoy

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Connaught
Leinster
Munster
Ulster