53 Mã Vùng

Enniscorthy | Cộng hòa Ireland

Enniscorthy (Irish: Inis Córthaidh) is the second-largest town in County Wexford, Ireland. At the 2011 census, the population of the town and environs is 10,838. The Placenames Database of Ireland sheds no light on the origins of the town's name. It ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Enniscorthy
Các thành phố liên kết:Gorey |  Ferns
Các vùng lân cận:Ferrybank South, Gorey corporation lands, Templeshannon
Múi giờ:Giờ chuẩn Ai-len
Giờ địa phương:Thứ Sáu 16:28
Mã Vùng liên quan:515254565758

Dữ liệu kinh doanh dành cho 53

Các doanh nghiệp ở 53  - Enniscorthy

Mã Vùng theo Khu vực Hành chính

Connaught
Leinster
Munster
Ulster