13 Mã Vùng

Witbank | Cộng hòa Nam Phi

Witbank (/ˈvɪtbəŋk/; Afrikaans for White Ridge), also known as eMalahleni (meaning "place of coal") is a city situated on the Highveld of Mpumalanga, South Africa, within the eMalahleni Local Municipality. The name Witbank is Afrikaans for White Ridg..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Witbank
Các thành phố liên kết:Nelspruit |  Bronkhorstspruit  | Nhiều hơn
Các vùng lân cận:Erasmus, Lydenburg, Middelburg, Nelspruit Central, West Acres, White River, Witbank
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 02:38
Mã Vùng liên quan:101112141516

Dữ liệu kinh doanh dành cho 13

Các doanh nghiệp ở 13  - Witbank