16 Mã Vùng

Vereeniging | Cộng hòa Nam Phi

Vereeniging (Afrikaans pronunciation: [fəˈreənəχɨŋ]) is a city in Gauteng province, South Africa, situated where the Klip River empties into the northern loop of the Vaal River. It is also one of the constituent parts of the Vaal Triangle region and ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Vereeniging
Các thành phố liên kết:Vanderbijlpark |  Sasolburg
Các vùng lân cận:Duncanville, Heidelberg, Meyerton, Three Rivers, Vanderbijlpark C. C., Vanderbijlpark C. E. 6
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 03:39
Mã Vùng liên quan:101112131415

Dữ liệu kinh doanh dành cho 16

Các doanh nghiệp ở 16  - Vereeniging