17 Mã Vùng

Ermelo | Cộng hòa Nam Phi

Ermelo is the educational, industrial and commercial centre of the 7,750 km² Gert Sibande District Municipality in Mpumalanga province, Republic of South Africa. Mixed farming (maize, cattle, potatoes, beans, wool, pigs, sunflower seeds, lucerne and ..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ermelo
Các vùng lân cận:Bethal, Carolina, Ermelo, Evander, Piet Retief, Secunda, Trichardt, Volksrust
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 02:36
Mã Vùng liên quan:111213141516

Dữ liệu kinh doanh dành cho 17

Các doanh nghiệp ở 17  - Ermelo