18 Mã Vùng

Klerksdorp | Cộng hòa Nam Phi

Klerksdorp is a city located in the North West Province, South Africa. Mafikeng, the provincial capital, lies roughly 170 km north-west of Klerksdorp and Johannesburg 170 km in a north-eastern direction.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Klerksdorp
Các thành phố liên kết:Potchefstroom
Các vùng lân cận:Flamwood, Fochville, Golf View, Klerksdorp Central, Lichtenburg, Oberholzer, Potchefstroom, Potchindustria, Wilkoppies, Zeerust
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 02:43
Mã Vùng liên quan:121314151617

Dữ liệu kinh doanh dành cho 18

Các doanh nghiệp ở 18  - Klerksdorp