331 Mã Vùng

Pietermaritzburg | Cộng hòa Nam Phi

Pietermaritzburg (/ˌpiːtərˈmærᵻtsbɜːrɡ/; Zulu: umGungundlovu) is the capital and second-largest city in the province of KwaZulu-Natal, South Africa. It was founded in 1838 and is currently governed by the Msunduzi Local Municipality. Its Zulu name um..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Pietermaritzburg
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 03:47
Mã Vùng liên quan:313233343536