35 Mã Vùng

Richards Bay | Cộng hòa Nam Phi

Richards Bay (Afrikaans: Richardsbaai) is a town in KwaZulu-Natal, South Africa. It is situated on a 30 square kilometre lagoon of the Mhlatuze River, which gives it one of the country's largest harbours.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Richards Bay
Các vùng lân cận:Alton, Arboretum, Empangeni Central, Eshowe, Kuleka, Meer En See, Richards Bay Central
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Chủ Nhật 16:30
Mã Vùng liên quan:313233343639

Dữ liệu kinh doanh dành cho 35

Các doanh nghiệp ở 35  - Richards Bay