36 Mã Vùng

Ladysmith | Cộng hòa Nam Phi

Ladysmith is a city in the Uthukela District of KwaZulu-Natal, South Africa. It is 230 kilometres (140 mi) north-west of Durban and 365 kilometres (227 mi) south of Johannesburg. Important industries in the area include food processing, textile and t..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ladysmith
Các vùng lân cận:Bergville, Estcourt, Ladysmith, Winterton
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 03:46
Mã Vùng liên quan:313233343539

Dữ liệu kinh doanh dành cho 36

Các doanh nghiệp ở 36  - Ladysmith