40 Mã Vùng

Bhisho | Cộng hòa Nam Phi

Bhisho (formerly Bisho) is the capital of the Eastern Cape Province in South Africa. The Provincial legislature and many other government departments are headquartered in the town. is the Xhosa word for buffalo, which is also the name of the river t..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Bhisho
Các vùng lân cận:Alice, Bisho Central, Dimbaza, King William's Town, Middeldrift, Parliament Hill, Peddie, Zwelitsha
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Hai 03:32
Mã Vùng liên quan:414243444546

Dữ liệu kinh doanh dành cho 40

Các doanh nghiệp ở 40  - Bhisho