47 Mã Vùng

Mthatha | Cộng hòa Nam Phi

Mthatha, formerly Umtata /uːmˈtɑːtɑː/ is the main town of the King Sabata Dalindyebo Local Municipality in Eastern Cape province of South Africa. The town has an airport, previously known by the name K. D. Matanzima Airport after former leader Kaiser..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Mthatha
Các vùng lân cận:Fort Gale, Idutywa, Norwood, Port Saint Johns, Southernwood, Umtata Central
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:36
Mã Vùng liên quan:414243444546

Dữ liệu kinh doanh dành cho 47

Các doanh nghiệp ở 47  - Mthatha