48 Mã Vùng

Steynsburg | Cộng hòa Nam Phi

Steynsburg is a town of the Gariep Local Municipality in Joe Gqabi District Municipality of the Eastern Cape province of South Africa. Steynsburg is located on the intersection of the R56 and R390. town lies 64 km south-west of Burgersdorp and 48 km..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Steynsburg
Các vùng lân cận:Cradock, Grahamstown, Hofmeyr, Lingelihle, Steynsburg
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Chủ Nhật 15:27
Mã Vùng liên quan:424344454647

Dữ liệu kinh doanh dành cho 48

Các doanh nghiệp ở 48  - Steynsburg