49 Mã Vùng

Graaff-Reinet | Cộng hòa Nam Phi

Graaff-Reinet is a town in the Eastern Cape Province of South Africa. It is the fourth oldest town in South Africa, after Cape Town, Stellenbosch, and Swellendam.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Graaff-Reinet
Các vùng lân cận:Aberdeen, Graaff-Reinet, Jansenville, Middelburg - Ec
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 14:12
Mã Vùng liên quan:434445464748

Dữ liệu kinh doanh dành cho 49

Các doanh nghiệp ở 49  - Graaff-Reinet