54 Mã Vùng

Upington | Cộng hòa Nam Phi

Upington is a town founded in 1884 and located in the Northern Cape province of South Africa, on the banks of the Orange River. The town was originally called Olyfenhoudtsdrif ('Olive wood drift'), due to the abundance of olive wood trees in the area..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Upington
Các vùng lân cận:Keimoes, Rand, Upington
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 22:14
Mã Vùng liên quan:5153565757158

Dữ liệu kinh doanh dành cho 54

Các doanh nghiệp ở 54  - Upington