972 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Holešovice, Smíchov
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:05
Mã Vùng liên quan:7291955956973974

Dữ liệu kinh doanh dành cho 972

Các doanh nghiệp ở 972  - Cộng hòa Séc