Mã Vùng tại Hamilton

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
780Edmonton, AlbertaAlbertaCa-na-đa712391Giờ miền núi23:13 Th 3UTC-06
905OntarioCa-na-đaGiờ miền Đông01:13 Th 4UTC-04
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
AncasterOntarioCa-na-đa905L9GL9K
DundasOntarioCa-na-đa780905L9H
Stoney CreekOntarioCa-na-đa905L8EL8GL8J
WaterdownOntarioCa-na-đa905L0R


Các Danh mục hàng đầu cho Hamilton