Mã Vùng tại Newfoundland và Labrador


Các thành phố trong Newfoundland và Labrador


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
780Edmonton, AlbertaAlbertaCa-na-đa712391Giờ miền núi01:24 Th 5UTC-06
709St. John's, Newfoundland và LabradorNewfoundland và LabradorCa-na-đa99182Giờ Newfoundland04:54 Th 5UTC-02:30
Trang 1