Cuba | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Cuba


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +53

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
21Guantánamo (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
22Santiago de Cuba (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
23Granma (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
24Holguín (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
31Las Tunas (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
32CamagüeyCu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
33Ciego de Ávila (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
41Sancti Spíritus (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
42Villa Clara (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
43Cienfuegos (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
45Matanzas (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
46Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
47Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
48Pinar del Río (tỉnh)Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
5Mobile PhonesDi độngCu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
7Cu BaGiờ Cuba06:10 Th 3UTC-04
Trang 1