El Salvador | Mã Vùng

Mã Vùng tại El Salvador

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +503

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
21En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
22En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
23En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
24En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
25En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
26En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
27En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
28En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
29En-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
6Mobile PhonesDi độngEn-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
7Mobile PhonesDi độngEn-san-va-đoGiờ miền Trung11:33 Th 3UTC-06
Trang 1